KSIĘGOWOŚĆ

Naszym Klientom zapewniamy rzetelne prowadzenie księgowości. Jesteśmy firma doświadczoną, zaangażowaną w swoją pracę i stale podnoszącą kwalifikację zawodowe swoich pracowników.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zajmujemy się  ewidencją przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Sporządzamy  ewidencje sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,  ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także  ewidencje wyposażenia.

 

Świadczymy usługi z zakresu księgowości. Znajomość zasad Ustawy o Rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów prawa daje nam możliwość zaoferowania Państwu naszych usług z pełną odpowiedzialnością za ich wykonanie.

 • Prowadzimy Księgi Rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.
 • Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług.
 • Rozliczamy także ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.
 • Opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS.
 • Rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 • Sporządzamy dla Państwa deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT oraz roczne zeznania podatkowe.
 • Dla pełnej wygody sporządzamy gotowe przelewy podatkowe i analizy finansowe firmy.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Wyprowadzamy zaległości podatkowe.
 • Uzyskujemy zaświadczenia o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym

 

KADRY I PŁACE Grodzisk Mazowiecki

 • Prowadzenie akt personalnych
 • Ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • Sporządzenie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

 

ROZLICZENIA

 

Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • PIT 16-A
 • PIT-23
 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38